Wennen

Kinderen die van ons kinderdagverblijf komen en doorstromen naar de Buitenschoolse opvang kennen de pedagogisch medewerksters vaak al wel. We hebben natuurlijk ook een intake met de ouders om het kindje te bespreken en hier eventuele bijzonderheden / eigenschappen van het kindje te horen te krijgen. Ook vanuit het kinderdagverblijf hebben de pedagogisch medewerkster van het kinderdagverblijf een overdracht met de pedagogisch medewerksters van de buitenschoolse opvang .

Wennen op de groep doen we dan intern in overleg met ouders. Kinderen komen drie keer wennen. De tweede keer is dit 3 uurtjes. De derde keer halen we ze op van school zo kunnen ze zien hoe dit werkt en vaak zijn de ouders dan ook aanwezig  op het schoolplein. Deze wenperiode geldt ook voor een kindje die van buitenaf komt.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Lentefeest was een groot succes

Wat was het een geslaagde, mooie en pleziervolle dag! Samen met jullie ouders/ verzorgers en [...]

De nieuwsbrief van Kinderopvang Sunny Garden is uit

De vorige nieuwsbrief is al weer een tijdje geleden. We hebben weer een nieuwe nieuwsbrief [...]

Sunny Garden is KIKI gecertificeerd

Yeah!! We zijn als Sunny Garden KIKI gecertificeerd. In 2013 kreeg KIKI landelijk erkenning. De [...]