Peuterplusgroep De Tijgertjes (36 – 48 maanden)

Sunny-garden heeft binnen de opvang een peuter plus groep genaamd  De Tijgertjes.. Dit is een horizontale groep die opvang biedt aan kinderen van 2,5 jaar en ouder. Per dag zijn er twee vaste leidsters aanwezig op maximaal 16 kinderen. Deze groep kinderen gaat natuurlijk bijna naar de basisschool. We stimuleren op deze groep de zelfredzaamheid en bereiden de kinderen voor op de basisschool. We oefenen met cijfers en met kleuren. Alle materialen en speelgoed ligt op het niveau van de kinderen. Kinderen kunnen deze zelf pakken.  We starten de dag ook met zijn allen in een kringetjes. Kinderen kunnen daar hun belevingen delen met de andere kinderen.

Ook op de peuterplus groep werken we met thema’s. voorbeelden van thema’s zijn: Muziek, het lichaam (dit ben ik), lente, zomer, herfst, winter, kleuren, familie. Iedere maand hebben we aan ander thema. We bieden de kinderen ontwikkelingsactiviteiten aan. Hierbij letten we op de volgende ontwikkelingen:  Sociale / emotionele ontwikkeling, Cognitieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling, spraak/taal ontwikkeling . Een voorbeeld van een activiteit. We hebben het thema “Dit ben ik!”.  Ieder kind krijgt een stuk van een rol behang en mag hier op gaan liggen. De pedagogisch medewerksters tekent de kinderen over op het behang. Zo ontstaat er een silhouet van het kind. Het papier wordt aan de muur gehangen en ieder kind mag de zichzelf op papier aankleden. Welke kleur trui heb je aan?, welke kleur ogen heb je? Etc. een kind wordt zich bewust van zichzelf. Als ze af zijn, kun je elkaars werk bekijken. Dit is vaak erg grappig en lachwekkend. Met deze activiteit stimuleren we de sociale/emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de spraak/taal ontwikkeling.

De pedagogisch medewerksters stimuleren de kinderen om zelf dingen te proberen en te ontdekken. Natuurlijk als er hulp nodig is, is de pedagogisch medewerkster er. Maar de pedagogisch medewerkster probeert te kinderen vertrouwen te geven in hun eigen kunnen!

Onze voordelen

Er wordt rekening gehouden met elk individu. Geen 1 kind wordt onder druk gezet maar wel gestimuleerd.

Alle leidsters zijn in het bezit van de juiste papieren. Maar bovenal hebben ze hun hart voor het werken met kinderen op de juiste plek. Ze zijn lieve zorgzame leidsters. Iedereen kind wordt als een individu gezien. De leidsters zorgen voor de knuffels, liefde en warmte.

Op elke groep staan vaste leidsters. De leidsters zijn zeer flexibel en werken met hun hart. Bij ziekte of afwezigheid van een collega staat er altijd wel een andere collega klaar om de groep op te vangen. De kinderen zullen nooit een “vreemd”gezicht zien op de groepen! We werken daarbij ook met vaste oproepkrachten.

Sunny garden is een gezellige kinderopvang met een huiselijke sfeer. Als team zijn we zeer hecht en voelen ons als één familie.

Dit is om het zelfvertrouwen te bevorderen. Kinderen leren over zichzelf te denken door wat er tegen ze gezegd wordt en hoe ze behandeld worden. Bij een positieve relatie krijgt het kind het gevoel gewaardeerd te worden en geaccepteerd te worden. Hierdoor ontwikkeld het kind een positief zelfbeeld.

Dagelijks wordt er heerlijk vers gekookt. De liefde voor het koken spat ervan af. De kinderen smikkelen dagelijks hun bordjes leeg. De maaltijden zijn afwisselend en bevatten alle producten uit de schijf van vijf.

Ouders kunnen op elk willekeurig moment de dagbesteding van hun kind monitoren. Naast activiteiten heeft dit ook betrekking op voeding e.d.

Dat het drinkwater welke wij in heel Nederland consumeren niet helemaal gezuiverd is, is bij de meeste mensen niet bekend. Ondanks het feit dat het water in Nederland tot 1 van de beste in de wereld behoort.
Toch kan een waterleidingbedrijf niet alles uit het water filteren. Als ze alles uit het water zouden filteren dan wordt de prijs van een liter water onbetaalbaar. Het grootste deel wordt gebruikt door de landbouw en industrie, daarna voor huishoudelijk gebruik (douchen, wassen, toilet) en slechts een klein gedeelte als drinkwater.

U begrijpt dat een prijsstijging grote gevolgen zal hebben voor de landbouw en de industrie. Waterleidingbedrijven hebben de opdracht om water zover te zuiveren dat we er niet ziek van worden en zijn verplicht om op 65 stoffen te controleren. De normen waaraan het drinkwater moet voldoen, zijn in het drinkwaterbesluit vastgelegd. Hierdoor filteren ze gemiddeld 80% van de vervuiling uit het water. Resten van chemicaliën, zware metalen, chloor, fluor, pesticiden, hormoon- en medicijnen, krijgen wij (weliswaar in minimale vorm) binnen. En het is niet bekend wat de gevolgen op lange termijn kunnen zijn.

Gezondheid en hygiëne staan bij Sunny Garden hoog in het vaandel en we willen voor onze kindjes natuurlijk de beste kwaliteit water. We hebben daarom besloten om het water na te filteren d.m.v. een waterfiltersysteem van het merk Aqualine.Deze zijn in staat om gemiddeld 99,9% van de vervuiling eruit te halen. Meer informatie over Aqualine leest u hier.

Deze filters staan sinds begin november op het aanrecht op elke verdieping in de keuken (de BSO, de Wijze Uiltjes en de Zonnetjes). Deze filter werkt niet op stroom maar op zwaartekracht en filtert ongeveer een 1,5 liter water per uur. Mocht u hier verder nog vragen over hebben dan vernemen wij dit graag.

De locatie

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Lentefeest was een groot succes

Wat was het een geslaagde, mooie en pleziervolle dag! Samen met jullie ouders/ verzorgers en [...]

De nieuwsbrief van Kinderopvang Sunny Garden is uit

De vorige nieuwsbrief is al weer een tijdje geleden. We hebben weer een nieuwe nieuwsbrief [...]

Sunny Garden is KIKI gecertificeerd

Yeah!! We zijn als Sunny Garden KIKI gecertificeerd. In 2013 kreeg KIKI landelijk erkenning. De [...]