Ouderbeleid

SUNNY GARDEN biedt kinderopvang aan kinderen van 0-4 jaar en buitenschoolse  opvang aan kinderen tussen 4 en 13 jaar. Het huisregelelement dient als aanvulling op de algemene voorwaarden van SUNNY GARDEN.

Openingstijden

SUNNY GARDEN is geopend op maandag t/m vrijdag: van 07.00-19.00 uur. Wij zijn het gehele jaar geopend met uitzondering van de kerstvakantie en de officiële erkende CAO feestdagen.

Dagprogramma

Ons dagprogramma begint om 09.00 uur, de nog aanwezige ouders gaan zwaaien en er wordt begonnen met het programma. De ochtend wordt begonnen met een liedje, een uitgebreid goedemorgen en het nuttigen van fruit. Het is dus wenselijk dat alle kinderen rond deze tijd aanwezig op hun eigen groep zijn. Uw kind na deze tijd brengen is zowel voor u als de pedagogische medewerkers niet prettig. Mocht u te laat zijn,dan vragen wij u i.v.m. de rust op de groep om met uw kind in de hal te wachten tot wij klaar zijn met het fruit eten.

Samen beginnen

De groepen beginnen de dag gezamenlijk tot 08.00 uur, hierna worden de kinderen verdeeld over hun eigen groepen. Bij een gering aantal kinderen zullen de groepen ook na 17.00 uur gezamenlijk door brengen.

Uitzonderingen

In het geval van bijv. een doktersbezoek of bezoek aan het consultatiebureau maken wij natuurlijk een uitzondering. Wij horen dit graag van tevoren van u, zodat wij hier rekening mee kunnen houden op de groep.

Afmelden van uw kind(eren)

Wilt u uw kind een dagje thuishouden of is uw kind ziek?
Dan verzoeken wij u i.v.m. onze personeelsplanning uw kind(eren) telefonisch af te melden voor 08.30 uur s ochtends.

Extra opvang

Het kan zijn dat u een keer opvang voor uw kind nodig heeft op een dag dat hij /zij niet ingepland staat. Het is dan mogelijk om bij onze hoofdleidster een extra dag aan te vragen, zij zal op basis van wettelijke en kwalitatieve normen oordelen of de aanvraag gehonoreerd kan worden. De extra afgenomen opvang zal  gefactureerd worden middels een automatische incasso waarvoor u dient te tekenen.

Ruilen van afgenomen dag(delen)

Ouders / verzorgers krijgen 4x per (kalender) jaar de kans om ,indien de      groepsbezetting het toelaat, van dag(deel) te ruilen.

Het ruilen van een dag(deel) dient aangevraagd te worden bij de hoofdleidster, zij zal op basis van wettelijke en kwalitatieve normen oordelen of de aanvraag gehonoreerd kan worden.

  • Voor het bovengenoemde gelden een aantal regels, nl: het ruilen van een dag(deel) is slechts mogelijk binnen de aaneengesloten periode van  1 week (ma t/m vr), het ruilen van dagen is niet mogelijk wanneer het de dagen betreft die volgens CAO vastgesteld zijn als vrije dagen.
  • het ruilen van dagen is niet mogelijk als uw kind ziek of op vakantie is geweest.

Ruildagen kunnen niet meegenomen worden naar het daarop volgend (kalender) jaar. Ruildagen zijn niet overdraagbaar.

Uw kind(eren) ophalen

Houdt u bij het ophalen er rekening mee dat tussen 16.00u en 17.00u de kinderen een broodmaaltijd nuttigen. Kiest u ervoor om uw kind rond dit tijdstip op te halen, dan kan het voor komen dat de kinderen nog aan tafel zitten. Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij u om i.v.m. de rust op de groep in de hal te wachten tot wij klaar zijn met het brood eten. Wilt u uw kind eerder ophalen?, doe dit dan liever vóór de broodmaaltijd. Geef dit dan door aan een van onze pedagogische medewerksters, zij zorgen er dan voor dat uw kind(eren) netjes aan u meegegeven word(en). Indien uw kind(eren) door iemand anders dan uzelf opgehaald word(en), dient u dit       van te voren door te geven aan een van onze pedagogische medewerksters. Indien dit niet wordt doorgegeven, zal het kind niet aan de voor de pedagogische medewerkster(s) onbekende persoon worden meegegeven.

Oudere broers of zusters moeten 16 jaar of ouder zijn om het kind op te halen bij SUNNY GARDEN.

SUNNY GARDEN hanteert de regel dat bij het te laat ophalen van uw kind (na 19.00 uur) een boete van  € 25 in rekening wordt gebracht. U dient bij het te laat ophalen van uw kind hiervoor een formulier te ondertekenen bij een van onze pedagogische medewerksters. Het verschuldigde bedrag kan contant of  per pin betaald worden.

Ziekte

Is uw kind ziek en houd u hem/haar thuis?

Wij verzoeken u dan om uw kind telefonisch af te melden, vergeet u ook niet uw kind weer beter te melden als hij/zij weer komt?

Voor regels omtrent kinderziekten zie het (bijgevoegd) ziektebeleid.

Eigen kleding en speelgoed

Wij vragen u zorg te dragen voor voldoende reservekleding.

Ook vragen wij u jassen, tassen, shawls etc. te voorzien van naam. Het kan nl. voorkomen dat een ander kind dezelfde tas, schoenen of jas heeft. Let u daarom ook altijd op dat u met de goede spullen naar huis gaat.  Op het kindercentrum is een ruim assortiment aan speelgoed aanwezig, Neemt uw kind eigen speelgoed mee? Dan is dit geheel op eigen risico.  Ook geen kleding met koordjes meegeven, dragen.

Tassen

Deze dient een ouder altijd bij zich te houden en mag niet worden neergezet op een plek waar kinderen bij kunnen komen. Sunny Garden is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing uit de tassen of dergelijks.

Entree

Ouders dienen op te letten bij het openen van de deuren zodat kinderen zich niet kunnen bezeren en of weg kunnen lopen. Kinderen mogen niet zonder toezicht de trap op. Niet rennen in de hal. Niet spelen met de deuren en er wordt niet gegooid met speelgoed of andere voorwerpen.

Voeding en verzorging

Voeding- en verzorgingsmiddelen worden door SUNNY GARDEN verstrekt. Tijdens het intake gesprek zal hierop dieper worden in gegaan. Indien uw kind andere producten gebruikt dan wij verstrekken, vragen wij u zelf zorg te dragen voor evt. voeding en/of luiers.

Privacy

Indien u geen toestemming geeft voor het maken en/of gebruiken van fotomateriaal, gelieve dit aan te geven op ons calamiteitenformulier.

Oudercontacten

Tijdens het halen en brengen van kinderen hebben ouders de gelegenheid om informatie uit te wisselen met de aanwezige pedagogische medewerkster(s).

Wij adviseren u, om bij het halen van u kind er rekening mee te houden dat dit uiterlijk rond 18.50uur geschiet, zodat er voldoende tijd is voor een overdracht en de pedagogische medewerkster(s) ook op tijd naar huis kunnen. Komt u stipt om 19.00u dan is er helaas geen mogelijkheid meer voor een (uitgebreide) overdracht.

Ieder kind krijgt een kindercoach toegewezen, deze treedt op als contact persoon naar ouders/verzorgers. Ongeveer 6 weken na plaatsing van uw kind vind er een evaluatiegesprek plaats tussen ouder(s)/verzorger(s) en de kindercoach.

Als uw kind overgaat naar de volgende groep vind er een overgangsgesprek plaats waarbij zowel de ouder, de kindercoach als de pedagogisch medewerkster van de nieuwe groep bij aanwezig is. Eenmaal per jaar organiseren wij een algemene ouderavond en daarnaast wordt eenmaal per jaar uitgenodigd voor een 10 minuten gesprek met de kindercoach van uw kind. Wanneer u tussentijds behoefte heeft aan een gesprek, er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u altijd terecht bij een van de pedagogisch medewerksters. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de hoofdleidster of iemand anders van het management.

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Lentefeest was een groot succes

Wat was het een geslaagde, mooie en pleziervolle dag! Samen met jullie ouders/ verzorgers en [...]

De nieuwsbrief van Kinderopvang Sunny Garden is uit

De vorige nieuwsbrief is al weer een tijdje geleden. We hebben weer een nieuwe nieuwsbrief [...]

Sunny Garden is KIKI gecertificeerd

Yeah!! We zijn als Sunny Garden KIKI gecertificeerd. In 2013 kreeg KIKI landelijk erkenning. De [...]