Emotionele veiligheid

Onder emotionele veiligheid verstaan we een stabiele omgeving waarin liefde voelbaar is en waar gehandeld wordt volgens bepaalde principes. Emotionele veiligheid is noodzakelijk voor een optimale ontwikkeling van kinderen, zowel van persoonlijke als van sociale competenties. Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in ons kinderopvangcentrum. Wij waarborgen deze veiligheid met alle maatregelen, zienswijzen en omgangsvormen die in dit pedagogisch plan omschreven staan, zowel voor het individuele kind als voor het kind in de groep. Deze pedagogische visie is de leidraad waarmee wij werken om het klimaat voor de kinderen zo optimaal mogelijk te maken en de kinderen een veilige leefomgeving te geven.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Lentefeest was een groot succes

Wat was het een geslaagde, mooie en pleziervolle dag! Samen met jullie ouders/ verzorgers en [...]

De nieuwsbrief van Kinderopvang Sunny Garden is uit

De vorige nieuwsbrief is al weer een tijdje geleden. We hebben weer een nieuwe nieuwsbrief [...]

Sunny Garden is KIKI gecertificeerd

Yeah!! We zijn als Sunny Garden KIKI gecertificeerd. In 2013 kreeg KIKI landelijk erkenning. De [...]