Visie

We willen een fijne plek creëren voor kinderen waar een basis gelegd wordt voor een gezonde ontwikkeling en die uitnodigt tot spelen, ontdekken en ontwikkelen. De Pedagogisch Medewerkers hebben tot taak om kinderen hierin te stimuleren. Daarbij zorgen onze Pedagogisch Medewerkers ervoor dat de kinderen zich vertrouwd en veilig kunnen voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ook daagt Sunny-garden de kinderen voortduren uit om te blijven ontdekken, verkennen en te onderzoeken. Ook brengen wij de kinderen bij dat respect voor elkaar belangrijk is. Want groeien doe je met elkaar. Bij Sunny-garden speelt afkomst of religie geen rol, ieder kind is welkom.

Bij het opgroeien van kinderen wordt het groepsgebeuren steeds belangrijker (samen spelen, samen delen) en vaak voelen kinderen zich daar ook prettig bij. Toch worden de kinderen ook hier individueel gestimuleerd.

Natuurlijk is er bij ons wel regelmaat. Regelmaat biedt kinderen houvast en veiligheid. Daarom werken wij met een Algemeen Pedagogisch Beleid waarin een rode lijn is aangegeven die door het hele kinderdagverblijf en de Buitenschoolse opvang worden gehanteerd. Hierdoor zijn regelmaat en structuur voor de kinderen herkenbaar in elke groep.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Lentefeest was een groot succes

Wat was het een geslaagde, mooie en pleziervolle dag! Samen met jullie ouders/ verzorgers en [...]

De nieuwsbrief van Kinderopvang Sunny Garden is uit

De vorige nieuwsbrief is al weer een tijdje geleden. We hebben weer een nieuwe nieuwsbrief [...]

Sunny Garden is KIKI gecertificeerd

Yeah!! We zijn als Sunny Garden KIKI gecertificeerd. In 2013 kreeg KIKI landelijk erkenning. De [...]