Normen en waarden

Door liefde te geven kan vertrouwen ontstaan. Onze pedagogische visie en aanpak zijn gebaseerd op de overtuiging dat door een liefdevolle benadering het vertrouwen van het kind kan groeien. Wij zijn daarom altijd op zoek naar leidsters die in staat zijn het kind veel liefde te geven. We hebben met elkaar een aantal waarden en normen bepaald waarvan wij het belangrijk vinden om die aan de kinderen mee te geven:

  • eerlijkheid en openheid;
  • positivisme;
  • respect;
  • verantwoordelijkheid;
  • eenheid.

Wij brengen deze waarden en normen over door in de eerste plaats zelf het goede voorbeeld te geven. Als wij kinderen willen leren respect te hebben voor elkaar, dan zullen wij ook respect voor hen en voor elkaar moeten laten zien. Dit voorbeeld onderschrijven we steeds door communicatie. We maken de kinderen duidelijk wat we ze willen leren. Als er bijvoorbeeld opgeruimd wordt, vertellen we ook dat wij het belangrijk vinden dat ze zelf voor hun spullen zorgen en dat we samenwerken.

Eerlijkheid en openheid

Eerlijkheid zorgt ervoor dat kinderen bij zichzelf kunnen blijven. Ze stappen dan niet over hun gevoelens heen en kunnen uitkomen voor fouten die ze gemaakt hebben. Door zich open op te stellen naar zichzelf en de ander is het mogelijk om tot begrip te komen en te leren van wat er voorgevallen is.

Positivisme

Met een positieve kijk op het leven kun je situaties makkelijker aan. Soms gebeuren er vervelende dingen en daar mag je je best rot over voelen. We laten de kinderen zien dat er ook een goede kant aan die dingen is. Ze hebben immers weer iets geleerd. De leidsters benaderen de kinderen vanuit deze positieve instelling. Vervallen in een negatieve spiraal is makkelijker dan de positieve dingen zien. Vaak vergeten we dat als alles goed loopt. We lopen wel te mopperen als een kind zijn kamer niet goed opruimt, maar zeggen er niets van dat het altijd zo goed afwast. De leidsters overleggen daarom ook veel met elkaar als ze het even niet meer weten met een kind. Even met elkaar kijken wat wel goed gaat helpt in de meeste gevallen om uit de negatieve spiraal te komen.

Respect

We zijn allemaal anders met eigen uiterlijkheden en innerlijkheden. We leren de kinderen dat we allemaal mens zijn. We hebben respect voor elkaar en accepteren elkaar zoals we zijn. Zo kan een  ieder  in zijn eigen waarde blijven.

Verantwoordelijkheid

We leren de kinderen al jong dat zij zelf verantwoordelijkheden hebben in zaken als spullen opruimen, samen een ruzie oplossen, voor je eigen spullen zorgen. We leren de kinderen te zien wat er gedaan kan worden en wie welk stuk daarvan kan doen. Zo leren ze  hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Eenheid

”Samen spelen, samen delen” is iets wat veel gezegd wordt. We leren de kinderen dat we met elkaar in de groep, maar ook samen op de wereld zijn. We kunnen het samen doen, want dan komen we verder. We willen ze de gezelligheid laten ervaren van samen zijn en samen dingen doen.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Lentefeest was een groot succes

Wat was het een geslaagde, mooie en pleziervolle dag! Samen met jullie ouders/ verzorgers en [...]

De nieuwsbrief van Kinderopvang Sunny Garden is uit

De vorige nieuwsbrief is al weer een tijdje geleden. We hebben weer een nieuwe nieuwsbrief [...]

Sunny Garden is KIKI gecertificeerd

Yeah!! We zijn als Sunny Garden KIKI gecertificeerd. In 2013 kreeg KIKI landelijk erkenning. De [...]