Voeding en verzorging

Eetmomenten zijn vaste onderdelen van het dagritme. Eten is voor ons een moment om gezellig samen te zijn, naast het feit dat eten natuurlijk noodzakelijk is. We starten tegelijk met het nuttigen van de maaltijd en zijn pas klaar als iedereen klaar is. Iedere dag worden er verse warme maaltijden gemaakt. Bij Sunny Garden wordt er verantwoord omgegaan met voedsel. Wij werken met een gevarieerd eet schema. Deze schema’s worden per week opgehangen en daarop is te zien wat de kinderen over de hele dag eten en drinken. We zorgen ervoor dat er over de hele week gevarieerd en volgens de schijf van 5 gegeten wordt.

Eten leidsters

Onze leidsters eten pedagogisch met de kinderen mee. Hiervoor hebben wij de volgende redenen:

–       Omdat de leidsters gezellig mee eten, worden de kinderen hierdoor gestimuleerd en eten zij ook veel beter;

De leidsters maken van de maaltijd een gezellig ritueel o.a. door te zingen, te begeleiden en te stimuleren.

Verzorging

De verzorging voor een kind op het kdv of een kind op de Bso verschillen natuurlijk van elkaar.

Verzorging op het KDV

Op het kinderdagverblijf hebben we vaste verschoonrondes, maar natuurlijk houden we de luiers de gehele dag in de gaten. Als we iets ruiken,voelen of zien, checken we de luier altijd. Ook gaan kinderen die door een ongelukje (spugen of beker op zichzelf laten vallen, diaree) vies zijn geworden lekker in bad.

Neusjes worden ook regelmatig even schoongeveegd (we streven ernaar om kinderen niet met snottebellen te laten lopen, maar het is niet te voorkomen dat er hier en daar toch een keer een snotneusje gemist wordt.

Voordat de kinderen gaan eten vegen we hun handjes even schoon met een washandje of een snoetenpoetser en na het eten maken wij alle handjes en gezichten ook weer schoon met een natte washand of snoeten poetser. De oudere peuters mogen dit al zelf doen maar de leidsters blijven er altijd bij assisteren.

Na het slapen worden alle kinderen weer heerlijk opgefrist en hun haren worden altijd weer netjes gemaakt.

Een kind gaat bij ons altijd netjes de deur uit. Lekker fris en met nette haren.

Zien wij wondjes of andere plekjes die een crème,zalf of pleister nodig hebben dan overleggen wij zo nodig met de ouder(s)/verzorger(s) of handelen zelf.

De oudere peuters die op het potje of naar het toilet gaan worden altijd begeleidt door een leidster of stagiaire. Dit om erop toe te zien dat er goed geveegd wordt na het toiletteren en om een kind te leren goed de handen te wassen en af te drogen na iedere toiletgang. Sommige kinderen die al wat ouder zijn en het al zelf willen en kunnen mogen (na overleg met ouder(s)/verzorger(s)) zelf na het toilet en zelf vegen en handen wassen. Er wordt wel altijd nog aandacht gegeven aan de hygiëne en aan het kind gevraagd of hij/zij de handen heeft gewassen. Mochten de kleertjes van een kind vies zijn geworden dan heeft ieder kind een eigen bakje met reserve kleding van thuis en wordt het kind omgekleed in schone kleding. De vuile was wordt in een plastic zakje met de ouder mee naar huis gegeven. Is er in het bakje onverhoopt geen reserve kledingmeer aanwezig, dan is er op het KDV zelf vaak ook genoeg reserve kleding aanwezig wat dan geleend wordt.

Verzorging op de BSO

Kinderen komen vanaf 4 jaar naar de BSO. Een kind die net naar school gaat heeft natuurlijk een andere hulpbehoefte dan een kind van 10 jaar oud. Hierin is het ook bepalend hoe ver het kind zelf in de ontwikkeling op dit gebied is. Soms heb je een kind van 4 jaar oud die prima zelf zijn/haar bips kan afvegen na een grote boodschap terwijl een ander kind hier nog niet aan toe is. De pedagogisch medewerk(st)ers op de BSO hebben ook vaste toiletmomenten en natuurlijk kan er tussendoor ook naar het toilet gegaan worden. Wel is er de afspraak dat een kind het even aangeeft als hij/zij naar het toilet gaat. Zo weet een leidster altijd waar een kind is maar op deze manier heeft de leidster ook de gelegenheid om aan een jonger kind te vragen of hij/zij het zelf kan.

Ook op de BSO zijn de hygiëne erg belangrijk. Het handen wassen wordt hier ook continu op vaste momenten en zo nodig tussendoor gestimuleerd. (zoals bijvoorbeeld bij binnenkomst is er een toilet moment waarna een wasronde volgt) Als we “vieze” neuzen signaleren vragen we desbetreffend kind ook de neus te snuiten en daarna de handen te wassen. Een kind wat valt en bloed heeft wordt geholpen en zo nodig komt er een pleister op de wond en als er na een val een bult optreedt koelen we de plek en smeren we er (zo nodig) blauwe plekken crème op. Als een kind een ongelukje heeft waardoor de kleding vies is geworden dan is er op de groep reserve kleding aanwezig wat het kind dan mag lenen. Als een kind van 4 jaar oud net bij ons op de BSO komt vragen we de ouder hoe het gaat met de zindelijkheid en of het misschien fijn is om wat reserve kleding achter te laten voor het geval dat er een ongelukje plaats vind.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Lentefeest was een groot succes

Wat was het een geslaagde, mooie en pleziervolle dag! Samen met jullie ouders/ verzorgers en [...]

De nieuwsbrief van Kinderopvang Sunny Garden is uit

De vorige nieuwsbrief is al weer een tijdje geleden. We hebben weer een nieuwe nieuwsbrief [...]

Sunny Garden is KIKI gecertificeerd

Yeah!! We zijn als Sunny Garden KIKI gecertificeerd. In 2013 kreeg KIKI landelijk erkenning. De [...]