Pedagogisch doel

Sunny Garden verzorgt de opvang van kinderen. Het hoofddoel met betrekking tot de kinderen is het verzorgen en opvoeden van kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar in het verlengde van en in nauwe samenwerking met hun ouders/verzorgers. Dit wordt in een zodanig flexibele sfeer gedaan dat de kinderen zich vertrouwd en veilig kunnen voelen en zich individueel optimaal kunnen ontwikkelen.

Het verzorgen en opvoeden van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar:

Wij beperken ons niet tot het verzorgen van kinderen, we rekenen ook het opvoeden van kinderen tot onze taak. In een zodanig flexibele sfeer dat kinderen zich veilig voelen:
Kinderen voelen sfeer heel goed aan. De sfeer moet zodanig zijn dat kinderen zich veilig voelen en kunnen doen en zeggen wat ze willen zonder zich daarin geremd te voelen. Hierna volgt hoe wij proberen die veilige sfeer te bereiken.

Kinderen:

We accepteren de eigen normen en waarden van de kinderen. Hierdoor krijgen ze zelfvertrouwen en leren ze op een positieve manier met zichzelf en elkaar om te gaan. We gaan op een consequente en geduldige manier met de kinderen om, zodat zij weten waar ze aan toe zijn.

Ouders:

We houden zoveel mogelijk rekening met de normen en waarden van ouders. We proberen een relatie met de ouders op te bouwen waarin alles bespreekbaar is met de leidster, zodat de ouders nergens mee hoeven te blijven zitten.

Leidsters:

We zorgen voor optimale verstandhoudingen binnen het team door veel met elkaar te communiceren over allerlei zaken en problemen. Hierdoor leren we elkaar ook beter kennen en beter met elkaar omgaan. Iedere 2 weken hebben we een meeting met het team van Pedagogisch Medewerkers KDV en bespreken daarin allerlei zaken met betrekking tot de kinderen en het pedagogisch handelen.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Lentefeest was een groot succes

Wat was het een geslaagde, mooie en pleziervolle dag! Samen met jullie ouders/ verzorgers en [...]

De nieuwsbrief van Kinderopvang Sunny Garden is uit

De vorige nieuwsbrief is al weer een tijdje geleden. We hebben weer een nieuwe nieuwsbrief [...]

Sunny Garden is KIKI gecertificeerd

Yeah!! We zijn als Sunny Garden KIKI gecertificeerd. In 2013 kreeg KIKI landelijk erkenning. De [...]