Oudercommissie

De OC heeft een adviserende stem ten aanzien van de algemene organisatie van de KDV/BSO en op enkele gebieden medezeggenschap. Denk zo al aan adviesrecht op de kwaliteit van de opvang, openingstijden en tarieven maar ook het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang.

De OC heeft overleg met de directie en of (vestiging) manager en informeert en adviseert haar over gemeenschappelijke standpunten. Ook kan de OC de directie gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken die de inhoudelijke (kinderdag) opvang betreffen.

De OC stimuleert contacten tussen ouders/verzorgers onderling en bevordert de betrokkenheid van ouders door middel van het bijvoorbeeld organiseren van ouder- / informatieavonden of activiteiten zoals Leidsterdag of Sinterklaas.

Als vertegenwoordiger, van de andere ouders, dient de OC de ouders op de hoogte te houden van haar werkzaamheden en zelf ook op de hoogte te blijven van wat er onder de ouders speelt.

Wist u dat?

  1. Alle (leuke) ideeën altijd welkom zijn;
  2. De OC vergadering(en) openbaar zijn en dat u uw ideeën en of opmerkingen persoonlijk kunt bespreken;
  3. Eventueel uitgebreide informatie over de rechten en plichten van een OC te bekijken is op de site van BOINK, www.boink.info.

Interesse?

Heeft u na het lezen van deze informatie interesse in het vervullen van een functie, en dat kan van alles zijn, binnen de OC? Dan verzoeken wij u vriendelijk om dit kenbaar te maken bij een van de leidsters of een e-mail te sturen naar info@sunny-garden.nl.

Vriendelijke groet,

Team KDV/BSO Sunny Garden

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Lentefeest was een groot succes

Wat was het een geslaagde, mooie en pleziervolle dag! Samen met jullie ouders/ verzorgers en [...]

De nieuwsbrief van Kinderopvang Sunny Garden is uit

De vorige nieuwsbrief is al weer een tijdje geleden. We hebben weer een nieuwe nieuwsbrief [...]

Sunny Garden is KIKI gecertificeerd

Yeah!! We zijn als Sunny Garden KIKI gecertificeerd. In 2013 kreeg KIKI landelijk erkenning. De [...]